Kancelaria Notarialna
Praga Południe - Grochów
Notariusz Artur Bakun

O kancelarii

Notariusz Artur Bakun

Notariusz Artur Bakun

Kancelaria Notarialna mieści się w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe przy ulicy Józefa Chłopickiego 6B. Lokal znajduje się na parterze przedwojennej kamienicy, z bezpośrednim wejściem z ulicy (brak klatki schodowej i schodów), co ułatwia dostęp do lokalu dla osób starszych, niepełnosprawnych czy z utrudnioną możliwością poruszania się. W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość uzgodnienia wizyty domowej.

Usytuowana jest w doskonale skomunikowanej części dzielnicy Praga Południe, pomiędzy Placem Szembeka a stacją kolejową PKP Warszawa Olszynka Grochowska.

Dojazd do Kancelarii Notarialnej możliwy jest zarówno autobusami, tramwajami, pociągami SKM oraz Kolei Mazowieckiej jak i autem, ponieważ w pobliżu Kancelarii Notarialnej dostępne są bezpłatne miejsca parkingowe.

Dokonuje czynności notarialnych w języku polskim, a w przypadku konieczności dokonania czynności w języku obcym niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

W celu ustalenia treści oraz formy czynności notarialnej a także skompletowania niezbędnych dokumentów prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną. Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie czynności notarialnej w ustalonym terminie. Pracownicy Kancelarii Notarialnej pozostają do Państwa dyspozycji w godzinach pracy Kancelarii.

 

Czynności notarialne

Sporządzanie aktów notarialnych

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia (tzw. APD)

Podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego

Sporządzanie poświadczeń

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Spisywanie protokołów

Podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Sporządzenie wypisów i odpisów oraz wyciągów dokumentów

Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

Sporządzenie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Wymagane dokumenty

Notariusz Grochów Plac Szembeka

– dowód osobisty lub paszport

– odpis skrócony aktu małżeństw

– dowód osobisty lub paszport

– tytuł własności

– podstawa ustanowienia hipoteki (umowa kredytu bankowego, umowa pożyczki lub inna umowa)

– dowód osobisty lub paszport

– tytuł własności

– odpis z księgi wieczystej

– dowód osobisty lub paszport

– tytuł własności

– odpis z księgi wieczystej

– w przypadku nieruchomości gruntowej wypis z rejestru gruntów, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenie, z którego wynika, że nieruchomość gruntowa nie jest objęta Uproszczonym planem urządzenia lasu oraz nie została wydana decyzja na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach

– zaświadczenie o rewitalizacji (z wyjątkiem nieruchomości położonej w Warszawie)

– dowód osobisty lub paszport

– tytuł własności

– odpis z księgi wieczystej

– prospekt informacyjny wraz z załącznikami

– wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej

– wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

– ostateczna decyzja udzielająca pozwolenia na budowę

– dowód osobisty lub paszport

– dowód osobisty lub paszport

– dowód osobisty lub paszport sporządzającego testament

– dowód osobisty lub paszport

– pisemne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że:

– nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn

– należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia

– podstawa nabycia nieruchomości przez Spadkodawcę np. umowa sprzedaży, umowa darowizny

– Akt Poświadczenia Dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku

– gdy działowi podlega nieruchomość gruntowa dodatkowo potrzeba wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

– dowód osobisty lub paszport
– odpis zwykły księgi wieczystej
– tytuł własności lokalu np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia
– w przypadku nabycia lokalu przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku albo w drodze dziedziczenia
– pisemne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że:
    – nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn
    – należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
– zaświadczenie o rewitalizacji (z wyjątkiem nieruchomości położonej w Warszawie)
– dowód osobisty lub paszport
– akt zgonu spadkodawcy
– zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego
– akty urodzenia spadkobierców
– akty małżeństwa spadkobierców, jeśli nastąpiła zmiana ich nazwisk
– dowody osobiste lub paszporty spadkobierców
– sporządzony przez spadkodawcę testament
– oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeśli były już składane
– dowód osobisty lub paszport
– zaświadczenie wydane przez spółdzielnię o przysługującym zbywcy prawie do lokalu
– tytuł własności lokalu np. w przypadku nabycia lokalu przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku albo w drodze dziedziczenia
– pisemne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że:
    – nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn
    – należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
– odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli została ona założona
– dowód osobisty lub paszport
– odpis zwykły księgi wieczystej
– podstawa nabycia np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia
– w przypadku nabycia nieruchomości przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku albo w drodze dziedziczenia – pisemne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że:
    – nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn
    – należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku
– wypis z rejestru gruntów wydany dla celów wieczystoksięgowych
– w przypadku umowy sprzedaży zaświadczenie, z którego wynika, że nieruchomość gruntowa nie jest objęta Uproszczonym planem urządzenia lasu oraz nie została wydana decyzja na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 roku, poz 788 z późn. zm.)
– w przypadku umowy sprzedaży zaświadczenie o rewitalizacji
– w przypadku, gdy zbywana nieruchomość gruntowa będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej – wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek objętych księgą wieczystą
– w przypadku, gdy następuje podział nieruchomości – dodatkowo mapa uwzględniająca podział z adnotacją o przyjęciu jej do zasobu geodezyjnego

Przydatne linki:

Izba Notarialna w Warszawie : http://notariusze.waw.pl

Krajowa Rada Notarialna : https://www.krn.org.pl/

Sąd Wieczystoksięgowy: http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/807/hipoteka-ksiegi-wieczyste

Sąd Okręgowy Warszawa Praga : http://www.warszawapraga.so.gov.pl/

Sąd Apelacyjny w Warszawie : https://www.waw.sa.gov.pl/

Sąd Najwyższy : http://www.sn.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości : https://www.gov.pl/web/sprawiedliwos

Notariusz Artur Bakun - Praga Południe

bakun@notariusze.waw.pl

Skontaktuj się z nami!

Józefa Chłopickiego 6B
04-314 Warszawa
Praga Południe
tel. (22) 888-61-03
e-mail: bakun@notariusze.waw.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek : 11.00 - 19.00
wtorek - piątek : 09:00 - 17:00

  Skontaktuj się z nami!

  captcha

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

  Kancelaria Notarialna
  Praga Południe - Grochów
  Notariusz Artur Bakun

  Telefon kancelaria: (22) 888-61-03
  E-mail : bakun@notariusze.waw.pl
  Adres: Józefa Chłopickiego 6B, 04-314 Warszawa, Praga Południe
  Czynne: Poniedziałek: 11-19 , wtorek-piątek: 9-17